Nytt och fint på Kyrkåsen

Entrén öster om trappan upp till Vårfrukyrkan.

(Uppdaterad flera gånger, och OBS invigningen av den nya led-delen sker coronaanpassat. Hur det sker berättas i Enköpings-Postens artikel 29 april -21, s 8) Upplandsleden från Gånstagården genom staden dras om och nu håller en ny entré till ledens dragning via Kyrkåsen på att färdigställas.
Den nya dragningen går från Gånstagården via nya vattentornet, Pilotbacken, Vattenparken, Kyrkåsen och därefter som tidigare förbi Älvdansen, regementet, över E18, förbi Åkerby och vidare norrut.

Samtidigt som entréstolpar satts upp kom också också ett bord med bänkar på plats, och gångvägen fått ny beläggning en bit upp längs kyrkogårdsmuren. Välkommet och trevligt!

Sedan tidigare finns bänkar och bord utplacerade uppe på åsen, där finns en trojeborg och området mot Åsenstugan avgränsas med en kort gärdesgård.

Efter att inlägget skrevs har nu hela vägen från entrén till vägen som går högst upp på åsen och förbi Åsenstugan fått ny beläggning, allt är slätt och lättgånget även med gånghjälpmedel. Och även vid gärdesgården söder om Åsenstugan har en ny fin entré ställts i ordning.

Fina nya entréer till Upplandsledens sträckning på Kyrkåsen, i norr som här, och i söder på översta bilden. Men vad som ska hända med trojeborgen verkar oklart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *