Stjärnsundspatron

Goda herrar för sin tid brukar brukspatroner beskrivas som, med bostäder för yrkesarbetarna och deras familjer och änkehus som exempel.

En något annan bild ges, mera en passant, i en levnadsteckning av patron Steenman på Stjärnsund skriven av Margareta Lagerman i Dalarnas hembygdsbok årgång 81, Dalarna 2011 i antologin Dalablandning.
Johan Reinhold sägs ha haft ett ”angenämt väsen” och dottersonen citeras beskrivande morfadern som ”alltid sig lik i medgång och motgång, alltid jämn, lugn, tålig, ordningsälskande, redig, ömhjärtad.”
Det verkar vara en beskrivning av en god herre.

Det som förtar intrycket är åtgärderna som patron tog till för att anpassa driften vid bruket till den tidens krav då tre låssmeder 1788 sades upp efter 30 års tjänst.

Låssmederna stämde patron inför Bergstinget, och anförde att de inte hade kunskap och erfarenhet av att smida stångjärn och inte heller hade möjlighet att hitta annat arbete. Uppsägningen var olaglig menade låssmederna och bad om förståelse för sin situation.

Bergstinget hade förståelse för Steenman som ”drev med fasthet beslutet igenom”.
Vad det blev av låssmederna och deras familjer framgår inte, men Steenman dog 1833 och prisades för sin livsgärning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *