Karriär i EU-parlamentet

Liten karriär är också karriär, framgång ska ingen missunnas och liten tuva kan stjälpa stora lass.

Cecilia Wikström (FP) presenterades i senaste numret av Relation, företagsmagasin i Uppsala, som en av flera betydelsefulla Uppsalapersoner och berättade att hon gjort karriär i EU-parlamentet. Det tyckte jag lät bra.

Kvinnor kan, också i EU-parlamentet, jajamen, och jag måste ha missat karriärsteget i det övriga nyhetsflödet.

Det var reporterns förklarande parentes att karriären gäller att hon nu ”är liberal gruppledare i parlamentets rättsliga utskott” som fick mig att undra.

 EU-parlamentet har för närvarande 754 ledamöter, 84 av dem ingår i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, ALDE, den grupp som svenska FP-ledamöter ingår i.

I rättsliga utskottet (det finns 20 fasta utskott) ingår 49 EU-parlamentariker, 25 av dem är ledamöter, 24 är suppleanter. Tre av ledamöterna och tre av suppleanterna ingår i ALDE. Cecilia Wikström är ledamot och gruppledare för de övriga fem som också ingår i ALDE.

 De olika politiska grupperna i EU-parlamentet representeras i utskotten i proportion till deras storlek i parlamentet. För ALDE:s del är det en åttondel – en åttondel av parlamentet, en åttondel av rättsliga utskottet.

 Att bli gruppledare i den grupp av totalt sex som bildar en åttondel av en församling är förvisso en framgång. Rent av en karriär. Vad månde inte detta leda till?

Jag är glad över den förklarande parentesen, den gav mig anledning att söka information om EU:s folkvalda parlament, kunskap tynger inte.

Den största gruppen i parlamentet är för övrigt EPP med 265 ledamöter, i den ingår moderaterna.

Näst största gruppen är Progressiva alliansen mellan socialister och demokrater med 184 ledamöter, där ingår svenska socialdemokraterna. Därefter följer ALDE med 84 ledamöter, De gröna/Europeiska fria alliansen, 55 ledamöter, där svenska Miljöpartiet och Piratpartiet ingår, Europeiska konservativa och reformister, 55 ledamöter, Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, 35 ledamöter, Frihet och demokrati i Europa, 30 ledamöter och slutligen 28 grupplösa ledamöter.

För mera information sök på www.europarl.europa.eu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *