Håller politiken jämna steg med teknologin?

Oh, brave new world with biometrics in it! Med telefoner ska vi kunna diagnosticeras via andedräkten och spädbarns behov bestämmas utifrån hur deras skrik låter. Med bilder i databaser ska läkare kunna se om vi drabbats av hudcancer och datorer ska kunna manipulera smaker.

Läs bara om hur informationsteknologin går framåt enligt IBM:

http://krigskonster.blogspot.se/2012/12/var-biometriska-framtid-ar-har.html

Jag citerar, om jag förstått rätt är Johan Wiktorin skribenten:

”Det är ingen tvekan om att vi väljer själva var gränsen ska gå i balansen mellan skyddet för vår personliga integritet och det allmännas intresse mot de som hotar oss. Här är det frågan om politiken och juridiken kan hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen. Den försvåras också av vår bristande förståelse för hur privat lämnad information kan användas. Diskussionen om biometrins ökade betydelse för vår säkerhet och begränsningar måste hållas levande, bland annat på Försvar och Säkerhet.”

Om röstigenkänning skrivs det också i rapporten, ett ryskt företag ska ha sålt ett kombinerat röst- och ansiktsigenkänningssystem till Ecuador.

Kombinationen låter ny, men om röstigenkänningssystem skrev redan Alexander Solsjenitzyn i Den första kretsen. Och en av kommentatorerna till FoS-artikeln förmodar att sådana system existerat i årtionden hos FRA/NSA.

Echelon nämns också – minns någon Echelon?

Biometri – utrustning för att känna igen ansikten om än förändrade av år och plastikkirurgi … du sköna nya … integritet.

Kan politiken och juridiken hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen?

Kan politiken hålla stånd mot lobbyister? Mot jurister i lobbysold?

Hur går det med dataskyddsförordningen i EU? Lobbyisterna arbetar för högtryck, så mycket står klart, läs:

http://www.edri.org/us-eudatap

och säg sedan vad du tror!

Vad ska vi med science fiction till i vår sköna nya värld?

Ja, kanske ändå, ”melachroming” har inte inletts ännu, virusförändring av hudfärg som gör att brottslingar inte behöver sättas i fängelse. De infekteras med färg, röd för kvinnor som gjort abort, gul för tjuvar, blått för brott mot barn … och blir effektivt uteslutna ur samhällsgemenskapen under de år som utmätts som straff, samtidigt som fängelsekostnader sparas in.

(Men man undrar vad ägarna till privata fängelser skulle säga om det?)

Lite mer avancerat än Stefan Hannas hyenadräkter och Beatrice Asks lila kuvert.

Det är Hillary Jordan som skriver om melachroming i ”When she woke”, utgiven 2011.

En rasande sf-roman om hur antiabortrörelsen kan rasera familjer och samhällen och förstöra enskilda människors liv.

John-Henri Holmberg beskrev ”When she woke” som ”… en roman om kvinnors utsatthet i ett framtida USA dominerat av Tea Party-republikanernas syn på moral och minoriteter.”

Läs, eller lyssna på, John-Henri Holmberg och Malin Ullgren, när de berättar om feministisk science fiction respektive skepticism mot feministiska utopier. Länken går till OBS, därifrån finns länkar till Holmberg och Ullgren.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/139746?programid=503

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *