Gissa vem?

”Och den karlen skall nu världspressen nödgas syssla med var dag som Gud ger en tid framåt. Så värst länge blir det väl inte, men var dag det står på är en dag för mycket.
– Att tvinga världens press och politik att sysselsätta sig med den figuren är oförlåtligt.”

Vem kan gissa vem det handlar om?
Och vem som skrev?

 

 

Rätt svar 1 ger den avslutande meningen: ”Herr Hitler är en förolämpning.”
Rätt svar 2: Torgny Segerstedt, chefredaktör Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, I dag-artikel 3 februari 1933.

Citerad i Att stå det onda emot, om kriget och friheten, ”Segerstedtstriden” sid 125. Texter av Vilhelm Moberg, red Otto von Friesen, Carlsson bokförlag 2002.
Nummer 14 i Vilhelm Moberg-sällskapets skriftserie,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *