Det blev billigare! Och om aprilskämt.

Det blev en krona billigare att skicka brev utomlands 1 april. Det kan låta som ett aprilskämt, men är det inte.
Postnord meddelade inför årsskiftet 2015/2016 att från och med 1 januari kostar portot för utlandsbrev 14 kronor.
I portoguiden som gäller från 1 april är utlandsportot 13 kronor.
Det går inte att lita på posten längre.
Men ibland, som i detta fall, är det riktigt skönt.

Det blev för övrigt billigare att skicka inrikes brev också, men bara med 50 öre.
Riktigt mycket billigare blev det att skicka paket inom Sverige – 2 kilo prissänktes från 155 kronor 1 januari till 140 kronor 1 april.

Det kan vara konkurrensen som gör det. Eller också var det konkurrensen som gjorde att vårt gamla postverk plötsligt kunde mista lättdelade distrikt men blev tvungna att dela vidare i distrikt med sämre lönsamhet, det vill säga färre boende längre bort.
Kostnaderna steg och det var färre att fördela dem på. Så blev det sedan Postverket förvandlats först från ämbetsverk till affärsdrivande verk och därefter till aktiebolag 1994, Posten AB.
Samtidigt avskaffades brevmonopolet. Enligt postlagen ska lika villkor gälla för postoperatörer. Enda undantaget gäller Posten AB som måste erbjuda rikstäckande service.

Sedan såg EU under konkurrenskommissionär Neelie Kroes ledning till att varken kungliga eller andra postverk skulle kunna upprätthålla någon form av monopol i och med ett direktiv 2008. Det är vi inte alla nödvändigtvis tack skyldiga för.

När EU-domstolen å andra sidan i april 2015 sade att Posten (Postnord efter sammanslagningen med danska Posten 2009) ska undanta porto och postförsändelser på upp till 20 kilo från moms eftersom det ska ses som ett ”offentligt postväsende”, så ändrades läget något för dem som föredrar snigelpost skyddad av brevhemligheten.
Det är inte osannolikt att EU-domstolens beslut är förklaringen till portosänkningarna 1 april. Hur priserna i portoguiden som gällde ett kvartal från 1 januari ska förklaras är osäkert.

Ett aprilskämt var det i varje fall inte. 13 kronor är portot för brev upp till 50 gram till Europa och världen.
Det är jag glad för.
Likaledes är jag glad för att det som BBC i en lista presenterad över saker som borde ha varit ett aprilskämt men inte var det så kul, för en svensk.
Dansförbudet.
Så här skrev BBC 1 april 2015 (… looks like pranks but aren’t):

1. Swedish MPs have backed a ban on unlicensed dancing in public or ”illegally moving your feet to music”. Bar, restaurant and nightclub owners without permits can be fined if customers ”dance spontaneously and without permission” as a result of a vote in the nation’s parliament. Police say dancing can cause fighting and disorder.
More details (Daily Mail)
http://www.bbc.com/news/magazine-32144005
I april 2016 beslutade i varje fall riksdagen att lämna ett tillkännagivande till regeringen om att dansförbudet bör upphävas. Om regeringen utreder frågan och lägger en proposition som riksdagen kan godkänna och när i så fall kravet på tillstånd för att arrangera offentlig dans tas bort än oklart.

En tröst är också listans nummer 7:

7. The CIA has been left red-faced after forgetting they had left ”explosive training material” on a school bus in Virginia. Detectives had hidden it in the engine compartment as part of a training exercise for explosives-detecting dogs. It was found by a surprised technician from Briar Woods High School during routine maintenance.
More details (Gawker)
http://www.bbc.com/news/magazine-35941556

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *