Självägande

Är det viktigt att vara självägande bonde? Ja, för den man som docenten/professorn i idéhistoria/historia vid Helsingfors universitet Nils-Erik Forsgård berättar om i boken Dagarnas skum – anteckningar från ett år i Europa 2014-2015. (Schildts & Söderströms Atlantis, 2015). Professorn reser runt i Europa och har hamnat i Falun. Han skriver om besöket i gruvan […]

Trollfabriker och paper mills

Falska nyheter och trollfabriker är inte så nytt som vi kan förledas tro. Det är bara sättet att sprida ’fake news” som är nytt. ”Paper mills” beskrivs i Eric Ambler’s thriller The Intercom Conspiracy (Fontana Collins 1972): ”Paper mills was the term they used to describe the innumerable political warfare and propaganda groups engaged in […]