Gissa vem?

”Och den karlen skall nu världspressen nödgas syssla med var dag som Gud ger en tid framåt. Så värst länge blir det väl inte, men var dag det står på är en dag för mycket. – Att tvinga världens press och politik att sysselsätta sig med den figuren är oförlåtligt.” Vem kan gissa vem det […]

Pixlar, deja vù och blat

Tiden som förflutit sedan sist jag skrev gör att det känns rätt att börja med något som muntrar upp. Pixlar. I Motdrag, UNF:s medlemstidning 2 för 2017, fann jag under rubriken ”Kaxigt budskap med korsstygn” beskrivningen på hur man gör: ”Korsstygn bygger på pixlar …” Tidens gång i en beskrivning av sömnadsteknik. Borta är ”två […]