Hedemoraparnassen … någon?

Hedemora är den lilla staden med ett större förflutet. När riksvägen nu leder Dalatrafiken längs stadens utkant är det förmodligen skulpturen av dalmas till häst i rondellen där resenärer mot centrum alternativt Garpenberg viker av, som förknippas med Hedemora. Men det finns mera i Hedemora än vad riksvägstrafikanter ser, och inte minst har där funnits … Fortsätt läsa Hedemoraparnassen … någon?